MORFOLOGICAL STUDIES

UTOPIAN FORMS

Het project bestaat uit drie deelprojecten: Huiskamer tentoonstellingen in het Spijkerkwartier (Arnhem), Werkweek op locatie en hit & run.

02.10.2013 — 09.11.2013

Teachers

  • Evi Vingerling
  • Anik Fournier

Students