onderwerp:
Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan een pilot project waarin het Arnhemse kunstwerk ‘De Blauwe Golven’ van
kunstenaar Peter Struyken het lijdend voorwerp is. Zoals u weet is de gemeente Arnhem voornemens dit kunstwerk in de
openbare ruimte gedeeltelijk of geheel te slopen ten behoeve van een nieuwe inrichting onder de titel: ’ De Groene Corridor’. Er zijn inmiddels meerdere partijen actief die ofwel de sloop van het kunstwerk steunen ofwel willen voorkomen.

doel:
Deze pilot heeft als doel een breed inzicht te krijgen op deze ontwikkeling, het in een breder kader te plaatsen, met een evenwel zeer gerichte uitkomst, die de deelnemers/studenten van Artez mogelijk in de gelegenheid stelt op goede gronden de gemeente Arnhem voor de rechter te dagen. Hoewel deze pilot plaatsvindt in een studieuze context van de Academie is het dus de bedoeling naar een uiterst scherpe en realistische uitkomst toe te werken.

context:
Als kunstenaars zien en kennen wij onszelf vooral in de rol van producent. We maken kunst die daarna wordt verkocht aan een museum of verzamelaar of wordt overgedragen aan een opdrachtgever. Meestal worden zij eigenaar van het kunstwerk en zijn wij er gerust op dat de zorg over ons kunstwerk is gewaarborgd met de verantwoordelijkheid van de eigenaar. In het geval van verzamelaars en musea gaat dat meestal ook wel goed. Maar hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van eigenaren van kunstwerken die zich in het publieke domein bevinden? Het zal niet vaak voorkomen dat een kunst verzamelaar zijn duur gekochte schilderijen bij de vuilnis zet omdat hij er lang genoeg voor heeft gezorgd. Bij openbare kunstwerken, vooral die in Nederland, lijkt dat echter de gewoonste zaak van de wereld.

Sinds een aantal jaar is de beeldende kunst definitief het neo-liberalisme binnengeloodst, waarin haar artistieke waarde
ondergeschikt is gemaakt aan economische criteria. Inmiddels wordt het kunstwerk veelal langs de economische meetlat
beoordeeld en, sinds kort, behandeld. Voldoet het kunstwerk niet meer aan op dat moment geldende belangen, van welke aard en uit welke hoek dan ook, dan lijkt de eigenaar niets in de weg te staan om het te vernietigen. We kennen allemaal het tragische lot van de Nachtwacht die werd gekortwiekt om in het Amsterdamse gemeentehuis te passen. Stel je voor dat een ambtenaar belast met het in goede banen leiden van toeristen de Trevi fontein in Rome zou halveren of vernietigen omdat er te veel opstopping is.

De centrale vraag in ons onderzoek is in hoeverre de huidige praktijk in Nederland, en speciaal die t.a.v de Blauwe Golven in
Arnhem, zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Mag dit werk worden vernietigd? En welke factoren en
actoren bepalen dit? Algemener betreft de vraag ook de verantwoordelijkheid waarmee in de toekomst met ons eigen
kunstwerken wordt omgegaan.

praktisch:
De deelnemers aan deze pilot bepalen in eerste instantie samen op welke gebieden onderzoek naar deze vraag zinvol is. Welke partijen spelen een rol? vervolgens onderzoekt iedere deelnemer (of kleine groepjes) een deelaspect in deze kwestie. Alle onderzoekstrajecten worden op video, veelal met de telefoon, geregistreerd om tussendoor te bekijken en te bespreken en uiteindelijk een documentair gesamtkunstwerk te realiseren. Het ligt in de verwachting dat het gehele onderzoek genoeg gegronde reden zal opleveren voor de studenten van Artez om de stad Arnhem voor de rechter te dagen aangaande zijn
verantwoordelijkheid voor De Blauwe GolvenGraag nodigen we u uit om deel te nemen aan een pilot project waarin het Arnhemse kunstwerk ‘De Blauwe Golven’ van kunstenaar Peter Struyken het lijdend voorwerp is. Zoals u weet is de gemeente Arnhem voornemens dit kunstwerk in de openbare ruimte gedeeltelijk of geheel te slopen ten behoeve van een nieuwe inrichting onder de titel: ’ De Groene Corridor’. Er zijn inmiddels meerdere partijen actief die ofwel de sloop van het kunstwerk steunen ofwel willen voorkomen.

doel:
Deze pilot heeft als doel een breed inzicht te krijgen op deze ontwikkeling, het in een breder kader te plaatsen, met een evenwel zeer gerichte uitkomst, die de deelnemers/studenten van Artez mogelijk in de gelegenheid stelt op goede gronden de gemeente Arnhem voor de rechter te dagen. Hoewel deze pilot plaatsvindt in een studieuze context van de Academie is het dus de bedoeling naar een uiterst scherpe en realistische uitkomst toe te werken.

context:
Als kunstenaars zien en kennen wij onszelf vooral in de rol van producent. We maken kunst die daarna wordt verkocht aan een museum of verzamelaar of wordt overgedragen aan een opdrachtgever. Meestal worden zij eigenaar van het kunstwerk en zijn wij er gerust op dat de zorg over ons kunstwerk is gewaarborgd met de verantwoordelijkheid van de eigenaar. In het geval van verzamelaars en musea gaat dat meestal ook wel goed. Maar hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van eigenaren van kunstwerken die zich in het publieke domein bevinden? Het zal niet vaak voorkomen dat een kunst verzamelaar zijn duur gekochte schilderijen bij de vuilnis zet omdat hij er lang genoeg voor heeft gezorgd. Bij openbare kunstwerken, vooral die in Nederland, lijkt dat echter de gewoonste zaak van de wereld.

Sinds een aantal jaar is de beeldende kunst definitief het neo-liberalisme binnengeloodst, waarin haar artistieke waarde
ondergeschikt is gemaakt aan economische criteria. Inmiddels wordt het kunstwerk veelal langs de economische meetlat
beoordeeld en, sinds kort, behandeld. Voldoet het kunstwerk niet meer aan op dat moment geldende belangen, van welke aard en uit welke hoek dan ook, dan lijkt de eigenaar niets in de weg te staan om het te vernietigen. We kennen allemaal het tragische lot van de Nachtwacht die werd gekortwiekt om in het Amsterdamse gemeentehuis te passen. Stel je voor dat een ambtenaar belast met het in goede banen leiden van toeristen de Trevi fontein in Rome zou halveren of vernietigen omdat er te veel opstopping is. De centrale vraag in ons onderzoek is in hoeverre de huidige praktijk in Nederland, en speciaal die t.a.v de Blauwe Golven in Arnhem, zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Mag dit werk worden vernietigd? En welke factoren en actoren bepalen dit? Algemener betreft de vraag ook de verantwoordelijkheid waarmee in de toekomst met ons eigen kunstwerken wordt omgegaan.

praktisch:
De deelnemers aan deze pilot bepalen in eerste instantie samen op welke gebieden onderzoek naar deze vraag zinvol is. Welke partijen spelen een rol? vervolgens onderzoekt iedere deelnemer (of kleine groepjes) een deelaspect in deze kwestie. Alle onderzoekstrajecten worden op video, veelal met de telefoon, geregistreerd om tussendoor te bekijken en te bespreken en uiteindelijk een documentair gesamtkunstwerk te realiseren. Het ligt in de verwachting dat het gehele onderzoek genoeg gegronde reden zal opleveren voor de studenten van Artez om de stad Arnhem voor de rechter te dagen aangaande zijn
verantwoordelijkheid voor De Blauwe Golven

01.11.2017 — 30.11.2017

Teachers

  • Hans van Houwelingen
  • Laura van Grinsven

Students

  • WONNE