Madison Bycroft

Tutorgroep: Critical Practice

Working with video, sculpture and performance, Madison Bycroft’s current interests extend into forms of reading and writing, expression and refusal. The politics of illegibility and legibility are explored through language and material, asking how ‘sense’ is framed by historical contexts, biases, and structures of power.
Bycroft is interested in how we might re-imagine “reading” (in its expanded sense) and understanding, not as goal oriented towards accomplishment, but as a relationship that hovers and makes space: opaque, never arriving, ungrounded and floating. Here, floating is explored as a methodology of disorientation and a practice of pleasure that is not goal oriented and instead fractured, wandering, abstracted and planktonic.

Zhana Ivanova

Tutorgroep: Performance

Zhana Ivanova’s practice centres on rearranging and reconfiguring daily patterns and systems to which we have grown accustomed. She often uses performance in order to artificially induce situations in which social and power relations fluctuate. Her constructions are initially formal and rule-governed; yet within them she insistently exposes the ambiguity of her own rules.
Website Zhana Ivanova
Tutor Context & Installation BEAR

Edwin Zwakman

Tutorgroep: Context & Installation

In het werk van Edwin Zwakman staat onze relatie met de werkelijkheid centraal. Hij onderzoekt de verhouding tussen de realiteit en fotografie, pleegt interventies in de openbare ruimte en ontwikkelt semi-architectonische bouwwerken. Zijn werken worden over de hele wereld getoond.
Website Edwin Zwakman

Vincent Vulsma

Tutorgroep: Meaning at the Margins

In zijn werk onderzoekt Vincent Vulsma processen van culturele, politieke en economische toe-eigening. Hij toont dat het proces van artistieke productie nauw verbonden is met vormen van handel en arbeid die aan dit proces voorafgaan. Door het object te manipuleren benadrukt Vulsma het ‘kunstwerk-zijn, zo verandert de status en de waarde van het object.
Website Vincent Vulsma

Hester Oerlemans

Tutorgroep: Art & Process

Hester Oerlemans maakt voornamelijk beelden in de openbare ruimte, installaties en tekeningen. Ze zoekt en onderzoekt nieuwe vormen of nieuwe plaatsen. Ze eigent een plek toe om deze vervolgens terug te geven met een aanvulling. Haar werk lijkt op het eerste oog geen kunst en heeft als doel bestaande situaties te veranderen, zodat je twee keer kijkt.
Website Hester Oerlemans

Gijs Assmann

Tutorgroep: Materiality & Humanity

Gijs Assmann werkt als schilder, tekenaar en beeldhouwer. Hij speelt met de verwachtingen van zijn publiek en door gebruik te maken van onverwachte vormen en materialen roept zijn werk diverse vragen op. Hij creëert verschillende lagen van betekenis door morbiditeit te combineren met cartoonesque humor.
Website Gijs Assmann

Korrie Besems

Tutorgroep: Facts & Fiction

In de fotoprojecten van Korrie Besems staat het voortdurende transformatieproces van Nederlandse landschap centraal. Ze onderzoekt de houdbaarheidsduur van het ontworpen landschap. Haar schijnbaar objectieve blik door een directe weergave van het landschap begeeft zich tussen sfeer en kritische analyse.
Website Korrie Besems