Thema-atelier, spatial and installations

Project, Installatie 2014

2016 propedeuse introductie, excursie Sonsbeek

2016 propedeuse introductie, excursie Sonsbeek

2016 propedeuse introductie, excursie sonsbeek

De studie begint met een intensief en uitgebreid basisprogramma. Studenten worden stapsgewijs ingeleid in het maken en denken als beeldend kunstenaar. Ze ontdekken hun persoonlijke talenten en krijgen inzicht in de opvattingen over kunst. Het eerste jaar is een aanzet tot de ontwikkeling van een eigen manier van werken en het vormen van een eigen beeldtaal. Tijdens het propedeusejaar ontdekken student en docent in hoeverre de student geschikt is om de opleiding te volgen. Het programma bestaat uit twee semesters en bevat vijf verschillende onderdelen.

I THEMA-ATELIERS
Studenten volgen drie dagen in de week thema-ateliers. Dit is de kern van het propedeuseprogramma. Elk kwartaal staat een ander thema centraal, deze wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De begeleiding is elke dag in handen van twee docenten die nauw met elkaar samenwerken om het inzicht in de verschillende perspectieven op een thema te verdiepen. Allerlei middelen en technieken worden daarbij verkend: van tekenen en schilderen tot fotograferen en audiovisuele media.

II TUTOR-ORIENTATE
Propedeuse studenten krijgen in het eerste semester op dinsdag les in ‘vak-tutor’. Hier leren ze vaardigheden die nodig zijn om in een tutorgroep te werken en uit te zoeken bij welke tutorgroep de student goed past. Op basis van de uitgesproken voorkeur en de adviezen van de propedeusedocenten maken het afdelingshoofd en co√∂rdinator de tutorgroepindeling voor het tweede semester In het tweede semester werken de studenten samen met studenten uit andere studiejaren een dag bij een tutor.

III THEORIE
Wat is kunst? Wat doet een kunstenaar? Hoe staat de kunstenaar in de samenleving? Dit zijn vragen die bij ThINK aan de orde komen. De student maakt hierin, samen met alle eerstejaars studenten van de faculteit Art & Design, kennis met opvattingen over kunst en vormgeving, verwerft inzichten waarmee hij eigen definities van zijn vakgebied kan ontwikkelen en een strategische positie kan bepalen. ThINK bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges, en is gericht op begripsvorming en historisch bewust zijn.

IV TIP
TIP (Theorie In de Praktijk) is een onderdeel van ThINK. Studenten worden vertrouwd gemaakt met het betrekken van theoretische inzichten, de reflectie op het maken en omgekeerd.

V PROJECTEN
Drie keer per studiejaar is er een project, in januari, in maart en in juni. Het project in maart is een interfacultair project, samen met Theaterschool, Dans en Conservatorium.