Context & Installation

Tutor: Edwin Zwakman

In deze tutorgroep gaat het om de vraag hoe een waardevolle, maar uiterst kwetsbare bezigheid als kunst deel kan uitmaken van de hedendaagse maatschappelijke werkelijkheid. In hun denken, hun houding en praktisch handelen zouden hedendaagse kunstenaars uitvinders moeten zijn om hun kunst betekenisvol en zichtbaar te laten zijn. Dat ze hun werk ontwikkelen in dialoog met de context waar het zich laat gelden. De beste manier om dat te leren is proefondervindelijk. Maken, reflecteren en drie keer per jaar werk tonen, vaak in de openbare ruimte. In deze kringloop tonen zich de relaties tussen het artistieke, het filosofische, het politieke en het praktische.

Critical Practice

Tutor: Madison Bycroft

De kunstpraktijk die in deze tutorgroep wordt nagestreefd ontstaat wanneer we onze culturele comfortzone van vanzelfsprekendheden, gewoontes en voorrechten ondervragen, ondermijnen en verlaten. Critical practice is om onbekende en verborgen verbanden, absurditeiten en vrije ruimte te ontdekken. Kunst is vooral een bijzondere, zeer verfijnde vorm van communicatie. En daarover leren doe je in een open, uitnodigende omgeving waarin de socratische dialoog de inspiratie is. Kunst als een kritisch en veelbetekenend spel met de waarneming van kennis, conventies en sociale codes, vereist verbeeldingskracht, intuïtie, humor en een oog voor presentatie.

Meaning at the Margins

Tutor: Vincent Vulsma

Kunst valt niet per se samen met het produceren en tonen van beelden en voorwerpen. Het is een culturele uiting die niet alleen iets toont, maar ook iets doet. Daar opent zich een veld, waar kunstenaars betekenissen oproepen en bevragen door de keuzes en interventies die ze met hun werk doen. Deze tutorgroep richt zich op het leren onderzoeken van de sociaal-politieke dimensie van cultuur en kunst. Iedere student brengt zijn of haar eigen geschiedenis, verbeelding en culturele identiteit mee. Er zijn altijd politieke en menselijke waarden, zoals zelfbeschikking, diversiteit, solidariteit en transparantie in het spel en die tellen nadrukkelijk mee in het reilen en zeilen van de tutorgroep zelf en hoe die zich in en buiten de academie presenteert.

Art & Process

Tutor: Hester Oerlemans

Hoe word ik een kunstenaar met een levensvatbare praktijk en een eigen artistieke positie? Het eigen perspectief ontwikkelen kan alleen door meer kennis van en greep op het eigen artistieke proces te krijgen. Daar horen twijfel, blokkade, conflict en mislukking bij. De tutorgroep is de veilige omgeving waarin de studenten op een leerzame manier kritiek ontmoeten, bevraagd worden door een professionele blik, en ervaring opdoen met resultaatgericht werken en het publiek maken van werk.

Materiality & Humanity

Tutor: Gijs Assmann

Er is een waardevolle manier van denken die zich niet afspeelt in taal en begrippen, maar die visueel is en bestaat dankzij een kringloop tussen wat handen, ogen en de menselijke geest doen. Daarbij staat niet de kritische analyserende geest centraal, maar de toewijding aan het maakproces, de moed te leren vertrouwen op een ontmoeting met verlangens, angsten, dromen en vermoedens. Dat zal de student terugwerpen op zichzelf. Niet als psychologisch persoon maar als mens. In deze tutorgroep is kunst een zintuiglijk en hands-on avontuur waar menselijke en dus maatschappelijke waarden op het spel staan.

Facts & Fiction

Tutor: Korrie Besems

De camera, de digitale machine, massa-media, het internet; daarop berust de visuele cultuur van nu. De feiten en de ficties waarmee we leven worden geproduceerd in een wereldomspannende economie van beelden. Daarin te kunnen werken als zelfstandig en kritisch beeldmaker vereist een eigen leertraject. Deze tutorgroep is een leeromgeving waar de besprekingen, opdrachten en excursies inzicht geven in contextualiteit, hergebruik en bewerking, de relatie tussen fotografie, bewegend beeld en installatie.

Performance

Tutor: Zhana Ivanova

Kunst bestaat niet alleen uit een verzameling beelden en voorwerpen. Het is ook een gebeurtenis in tijd en ruimte. In deze tutorgroep gaat het om het leren werken met die ‘levende’, performatieve kant van kunst. Ruimte, ritme, mise-en-scène, dramaturgie, herhaling en duur zijn elementen waaruit kunstenaars patronen en systemen bouwen. Hoe leer ik de vormen, de logica en technieken waaruit het performatieve in de kunst bestaat op te laden met ervaringen en drijfveren die vooraf gaan aan taal en gedeelde beeldtaal? Oefeningen opdrachten en teamwork staan centraal in deze tutorgroep.