Aandacht voor theorie is een belangrijk aspect van de hedendaagse kunstpraktijk. We hebben daarom gekozen voor theorieonderwijs waarin de relatie met de praktijk vooropstaat. Onder theorie verstaan we niet alleen kunstgeschiedenis, maar een breder veld dat ook elementen van filosofie, kunsttheorie, mediatheorie, sociologie en psychologie bevat en daarmee ingang geeft tot het actuele discours.

Na een inleidend programma in het eerste jaar bestaat het theorieprogramma in het tweede en derde jaar uit acht keuzevakken. In het laatste jaar doe je een artistiek onderzoeksproject. Door je te verdiepen in kunsttheorie en -geschiedenis, psychologie, sociologie, politicologie en filosofie, verruim je je denkwijzen en versterk je je kritische houding. De theorielessen dagen je uit je werk te onderzoeken en jezelf als kunstenaar in de wereld te ontdekken.

THEORIEDOCENTEN
Anik Fournier
Laura van Grinsven
Andree van de Kerckhove

PROPEDEUSE: ThINK
Wat is kunst? Wat doet een kunstenaar? Hoe staat de kunstenaar in de samenleving? Dit zijn vragen die bij ThINK aan de orde komen. De student maakt hierin, samen met alle eerstejaars studenten van de faculteit Art & Design, kennis met opvattingen over kunst en vormgeving, verwerft inzichten waarmee hij eigen definities van zijn vakgebied kan ontwikkelen en een strategische positie kan bepalen. ThINK bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges, en is gericht op begripsvorming en historisch bewust zijn.

TIP
TIP ofwel Theorie in Praktijk mengt met de onderdelen uit het praktijkprogramma. Theoretische vraagstukken worden vanuit beroepssituaties benaderd en de student voert praktijkgericht onderzoek uit. Bij de projecten heeft TIP een wisselwerking tussen praktijk en theorie.

HET TWEEDE EN DERDE JAAR

Na het ThINK introductie jaar, kun je elk semester in het tweede en derde jaar kiezen voor verschillende theorieblokken, afhankelijke van jouw eigen interesse veld: ‘kunst en kritiek’, ‘de Zelf en de Ander’, ‘tekst en beeld’, ‘nieuwe materialen’, ‘cultuur clash’ , ‘inspiratie en interpretatie’, ‘het hedendaagse’ en ‘autonomie en participatie’

HET EINDEXAMENJAAR: ARTISTIEK ONDERZOEK
Het vierde jaar is gewijd aan afstudeeronderzoek en beroepsvoorbereiding, begeleidt door theoriedocenten en tutoren. Het artistiek afstudeeronderzoek maakt in de regel onderdeel uit van het beeldende onderzoek en heeft zowel een discursieve als artistieke vorm.

HONOURS PROGRAMME
Wil een studente meer theorie, dan kan ze deelnemen aan het Honours Programma Theorie en Onderzoek van het Lectoraat Theorie in de Kunsten van ArtEZ. Dit is een tweejarig, interdisciplinair studieprogramma als aanvulling op de bachelor opleiding.

STUDIUM GENERALE
Om studenten van ArtEZ te confronteren met actuele ontwikkelingen in de kunst en maatschappij organiseert het Studium Generale tweemaal per jaar een eendaags festival. Elk festival heeft een thema en biedt ruimte aan workshops, lezingen en performances van gevestigde kunstenaars en wetenschappers uit binnen- en buitenland.