WAT IS WAAR OVER DE GROEPEN VAN HET TUTOR-PROGRAMMA?

* Dat er een veilige en vertrouwde omgeving dient te zijn, waarin het niet in de eerste plaats over eindresultaat, prestatie en succes gaat, maar over een leerproces dat zo transparant mogelijk plaatsvindt in de tutorgroep. Twijfel, verwarring, blokkade, conflict, mislukking zijn integraal onderdeel van dat proces. Het doel is dat de student een eigen visie en zelfredzame praktijk leert ontwikkelen.

* In dat leerproces heeft de relatie tussen de studenten onderling, met al hun verschillen in leeftijd, levenservaring en schooljaren een belangrijke, dragende rol. Het groepsproces is het platform voor de educatie en vorming die plaats vindt. Daar leren de studenten van elkaar door de intensieve uitwisseling en samenwerking.

* Net zo belangrijk is de gidsende, vragende, spiegelende, steunende en verbindende invloed van de tutor. In het bijsturen van het groepsproces en in de individuele contacten. De socratische dialoog is daarbij de inspiratie. Zijn of haar persoonlijkheid en eigen kunstpraktijk leveren de instrumenten die de rol van tutor mogelijk maken.

* Dat de waarden die men in kunst hooghoudt ook gelden voor de onderlinge omgang en voor de keuzes die in en door de groep gemaakt worden. De verantwoordelijkheden die bij kunstenaarschap horen worden actief bevraagd, voor individu en collectief.

* Een kunstdiscipline of een specifiek medium mag een student niet hinderen in zijn of haar ontwikkeling. Onderzoek naar andere disciplines en media, en interdisciplinair werken wordt aangemoedigd. Hetzelfde geldt voor het werken in multi-disciplinaire teams.