Finals 2016 , Opening Rietveldgebouw

Finals 2016

Finals 2016, Mark Schobben

Het leidende principe is dat je het beste leert door in vrijheid, bij wijze van proefneming, werk te maken, daarop met anderen te reflecteren en het te presenteren in verschillende situaties. Oftewel, ervaring opdoen met het tonen en contextualiseren van werk, en inzicht te krijgen in het eigen artistieke proces als een communicatief gegeven. En vanzelfsprekend is het doel savoir faire te verwerven, op het gebied van maken, vormgeven van beeld, objecten, ruimtes en materiaal.

Het onderwijs berust op een kringloopmodel van Maken, Reflecteren, Tonen in een kringloop waarin individu, groep en tutor samenwerken. Dat houdt in: conceptueel-artistieke, maatschappelijke-politieke, ambachtelijk-technische en persoonlijk-existentiële elementen komen voortdurend in onderling verband aan bod.

De verschillen tussen de tutor groepen bestaat vooral in de manieren waarop, de verhoudingen waarin en de media waarmee dat gebeurt.