Binnen het project ‘Chaos in Winterslaap’ wordt gewerkt met (het idee) recyclen.

Recycling komt voort uit de chaotische situatie die wij nu om ons heen ervaren. We gaan de ‘chaos van nu’, zoals wij die op veel vlakken om ons heen zien, als het ware te bezweren, te stollen en te vertalen in kunst. Dat kan een installatie zijn, een maquette, een serie tekeningen.

De theoretische basis van de workshop wordt gelegd door de ideeën, werk en leven van de Duitse Dadaïstische kunstenaar Kurt Schwitters (1887-1948). Vanuit Schwitters’ werk, ontstaan in de chaotische jaren van de pre- nazi tijd, daarna trekken we een spoor naar het heden. In deze workshop wordt er gewerkt met gerecyclede / gebruikte materialen. Dat kan breed worden geïnterpreteerd. Het kan fysiek materiaal betreffen, maar ook film- of fotobeelden of combinaties daarvan. Zelfs kan het gaan om ideeen, of stromingen, die binnen het werk opnieuw tot leven worden gebracht of waar aspecten hergebruikt worden.

27.01.2016 — 16.03.2016

Docenten

  • Rob Voerman
  • Lucette ter Borg

Studenten

  • Zoey Lundgren