Finals 2016

Finals 2016

Finals 2016, Mark Schobben

De kracht van de beeldende kunst is een onvoorwaardelijk geloof in verbeelding, experiment en gelaagdheid. De kunst van vandaag is net zo complex en verscheiden als de wereld waarin we leven. In deze wereld valt de kunst op doordat ze zich niet committeert aan heersende modellen, maar die – net als al het andere wat ze tot onderwerp neemt – bevraagt en onderzoekt. Tegelijkertijd verbindt de kunst zich met de wereld: ze maakt er deel van uit, becommentarieert haar en grijpt erin in.