Context & Installatie

Tutor: Edwin Zwakman

Mijn lessen zijn gebaseerd op multidisciplinair onderwijs. Studenten krijgen de mogelijkheid visuele en artistieke kwaliteiten te ontwikkelen en ze leren dieper psychologisch denken. Ik gebruik cognitieve beeldende kunst als een instrument om het denken over en maken van kunst in verschillende media te ontwikkelingen. Hierdoor slaan we een brug tussen kunst, concept, theorie en presentatie. In een reeks van visuele experimenten ontwikkelen studenten zich in conceptualisering en afbeelding van de werkelijkheid. Dit proces noem ik making en matching. Ik bespreek werken van kunstenaars als Basquiat, Wilfredo Lam, Duchamp en Bas Jan Ader.

Critical Practice

Tutor: James Beckett

“Door het gemaakte in relatie te brengen tot iets anders, een omgeving een ander ding, een ander mens, breidt de betekenis zich uit en herpositioneert zich in ander contexten, belangengebieden en invloedssferen. Dan is kunst niet alleen het gevolg van individuele actie, maar ook iets dat kennis produceert over de sociale en culturele dynamiek waarbinnen zij circuleert”. —Richard Sennett

Conceptuele Kunst

Tutor: Vincent Vulsma

Conceptuele kunst is de kunstvorm bij uitstek om haar eigen voorwaarden als kunst te onderzoeken. De materiële samenstelling van een kunstwerk is niet beperkt tot een fysiek object. Conceptuele kunst gaat over zaken die veelal als immaterieel worden beschouwd, zoals taal, relaties en voorwaarden van presentatie, representatie en distributie.

Kunst & Ontwerp

Tutor: Hester Oerlemans

Kunst & Ontwerp heeft grofweg te maken met alles dat zich afspeelt tussen idee en uitvoering; het uitzoeken van welke verschillende uitvoeringen er mogelijk zijn, het maken van schetsen, maquettes of prototypen, het doen van grondig materiaalonderzoek en het anticiperen en inspelen op de uiteindelijke presentatiewijze en -context.

Handwerk & Materialiteit

Tutor: Gijs Assmann

In de tutorgroep Handwerk en Materialiteit staat het maakproces centraal.

Binnen Handwerk en Materialiteit wordt gepoogd de scheiding tussen ambacht en het intellectuele te slechten. Maken staat hier niet voor productie maar eerder voor onderzoek, en verdieping en het vertalen van een idee of concept, kortom taal, naar beeld, of beter, denken met handen.

Facts & Fiction

Tutor: Korrie Besems

Door post-productie, het reframen, toeëigenen en recyclen van beelden ontstaan nieuwe denkkaders die complexe en hybride combinaties van media mogelijk maken. Fotografie, film en tekst worden door de studenten onbevangen als cultureel materiaal onderzocht. Tegenstellingen tussen echt en onecht, feit en fictie, documentair en geënsceneerd beklemmen niet meer maar zijn vooral food for thought. Er wordt gezocht naar nieuwe visuele ervaringen waarbij de grenzen tussen privacy en openbaarheid, kunst en vormgeving voortdurend worden bevraagd en beslecht. In een opbouwende sfeer reageren studenten kritisch en betrokken op elkaars werk en ingenomen posities.

Performance

Tutor: Zhana Ivanova

Performance kunst combineert theater en muziek met verschillende waarden en vormen van de beeldende kunst.