Finals 2016 , Opening Rietveldgebouw

Finals 2016

Finals 2016, Mark Schobben

PLURIFORMITEIT
De afdeling in Arnhem gaat uit van de pluriformiteit van de beeldende kunst. Het onderwijsmodel is erop gericht dat iedere student een eigen stem en een eigen verhaal ontwikkelt om daarmee een eigen artistieke positie in de beeldende kunst te kunnen verwezenlijken. Drie vragen staan in de opleiding centraal:

How to create?
How to reflect?
How to connect?

Er wordt een programma aangeboden waar studenten zich vrij over het spectrum van disciplines en media binnen de beeldende kunst kunnen bewegen.

DE TUTOR
Elke student studeert bij een beeldend kunstenaar die een uitgesproken positie in het werkveld inneemt en maakt daarnaast keuzes uit een veelzijdig aanbod van projecten, theoriewerkgroepen, technische cursussen en individuele begeleiding. Er is veel aandacht voor het actuele discours en de wisselwerking tussen studenten.

Binnen het lesprogramma van BEAR is een belangrijke rol weggelegd voor een vaste tutor en voor het werken met groepen waarin studenten van verschillende jaren samen studeren.

DIVERSITEIT
Om de diversiteit te vergroten, kiest de student elk semester uit projecten, theoriewerkgroepen en een aanbod aan technische cursussen. Bovendien komen regelmatig zeer uiteenlopende gastdocenten naar de academie.

Bij Base for Experimental Art and Research vertrekken studenten vanuit de eigen kwaliteiten, vragen, verlangens, voorkeuren en dromen.