Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Kijk onder het kopje: toelating.

Is de opleiding is uitsluitend in het Engels?
De opleiding is in de praktijk tweetalig. Dat betekent dat de communicatie tussen tutor en student in het Nederlands of in het Engels is. De lezingen zijn meestal in het Engels. Bij de theorievakken kun je kiezen voor Nederlands of Engels.

Hoe groot zijn de groepen?

De gemiddelde groepsgrootte in de propedeuse is ongeveer 20 a 22 studenten. Er zijn twee propedeuse groepen. In de Tutorgroepen zitten tussen de 15 a 28 studenten

Hoe is het contact met de docenten?

De tutor is jouw vaste begeleider vanaf eerste jaar tot je de academie verlaat. Hij is je artistieke steun en toeverlaat, en coach. In een tutorgroep werken studenten van alle leerjaren samen.

Hoeveel uur per week moet je gemiddeld studeren?

Wij gaan uit van een volledige 40 u. werkweek op de academie. Naast de lessen, projecten en werkplaatsen werk je ook zelfstandig in je studio. Zelfstudie doe je naar eigen inzicht. We vinden het ook belangrijk dat je deelneemt aan andere activiteiten, zoals theater, cultuur, en bijvoorbeeld politiek.

Wat kost de studie per maand?

Dat verschilt per student. In de propedeuse moet je rekenen op 50 euro kosten voor materiaal, zoals papier, klei, usb stick. Camera’s en machines, keramiek, grafisch materiaal kun je op de academie lenen en gebruiken Ook een museum jaarkaart is belangrijk.

Hoeveel studenten vallen uit?
Stoppen ze omdat de studie te zwaar is of om andere redenen?

Gemiddeld 10 a 15 procent valt uit. De studie vraagt een toegewijde, gedisciplineerde studiehouding.Enkele studenten stoppen in of na het eerste jaar om diverse redenen. Soms omdat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt of door persoonlijke omstandigheden.

Is samenwerken belangrijk?
Ja, want docenten en studenten van Base for Experiment, Art and Research vormen samen een dynamische gemeenschap waarin iedereen van elkaar leert.

Zijn er bepaalde vakken die lastig zijn?
Zijn er tips om die wel te halen?

Theorie lijkt in het begin soms lastig, maar ons geweldige team van docenten helpt je heel goed te leren studeren en balans vinden.

Is er een bindend studieadvies en wat houdt dat in?

Ja, het bindend studieadvies houdt in, dat je niet verder mag studeren wanneer je onvoldoende studiepunten hebt behaald. Dit wordt voorafgegaan door een officiële waarschuwing en gesprekken met je mentor.

Hoe wordt er getoetst?

Zijn er veel tentamens of moet je juist veel opdrachten maken?
 Je aanwezigheid en actieve deelname is heel belangrijk. De theorievakken toetsen op verschillende manieren en bij de praktijkvakken is er ieder semester een werkschouw. Per semester is er alleen sprake van voldaan/niet voldaan. Daarnaast krijg je een schriftelijke en mondelinge evaluatie om je inzicht te geven in het werkproces.

In welke beroepen komen de meeste studenten terecht?

De opleiding heeft je tijdens de studie voorbereid op een zeer groot werkgebied. Onze alumni vind je terug op veel prominente plekken in de kunstwereld en de samenleving. Dat kun je terugvinden op onze alumnipagina.

Verder studeren?

Na de opleiding kun je ook verder studeren. Daarbij kun je kiezen uit verschillende mogelijkheden; bijvoorbeeld een Master in Nederland, zoals het DAI. Met het Bachelor diploma voldoe je aan de toelatingscriteria voor internationale Masters. Ook kun je de deeltijd opleiding voor docent beeldende vorming volgen of verder studeren aan de Universiteit.

Hoe ziet het studentenleven eruit in Arnhem?

Arnhem is een levendige stad, met bijv: het filmhuis, theater, musea, galeries, sportverenigingen en -clubs. Ook ArtEZ verzorgt veel (vaak gratis) activiteiten, voorstellingen, lunchpauzeconcerten. En BEAR studenten organiseren zelf veel activiteiten en tentoonstellingen.